דף הבית / תקנון

תקנון

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט מלכות ירושלים (להלן: "האתר"). האתר הינו חנות וירטואלית ומשמש כקניון אלקטרוני לרכישת מוצרים ע"י ציבור הגולשים בישראל. בעלת האתר והמפעילה הינה מלכות ירושלים (להלן: "מפעיל האתר").

אנו במלכות ירושלים משתדלים למלא את מטרתנו שהלקוח ירגיש רצוי ומוערך, ולספק את המוצרים האיכותיים ביותר. אנו מחויבים למערכת יחסים קשובה, אכפתית, הוגנת ומתמשכת. נשמח לעמוד לשירותכם תמיד.

כללי

 • בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה כמשתמע.
 • תקנון זה מהווה הסכם מחייב בינך (להלן: "הגולש") לבין מלכות ירושלים בע"מ (להלן: "החברה"). התקנון נועד על-מנת שתוכל להשתמש באופן חופשי וללא הגבלה בשירותים שמספק האתר (לעיל ולהלן: "האתר"), המשמש כחנות וירטואלית, ו/או יספק האתר בעתיד.

ככל ואינך מסכים למי מן התנאים הקבועים בתקנון, הינך נדרש לצאת מן האתר ולא לעשות כל שימוש במידע ובשירותים המצויים בו.

המבצע פעולה כלשהי באתר (להלן: "הגולש") מצהיר כי קרא, הבין והסכים לתקנון האתר וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם, מלבד טענות הנוגעות בהפרת התחייבות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון זה וכללי השתתפות אלו. גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים או שירותים המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמת המשתמש לקבל ולנהוג לפי התקנון.

 • החברה תהא רשאית לשנות תקנון זה מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי והמלא, ושינויים אלה יהיו תקפים ממועד פרסומם.

אופן המכירה של המוצרים באתר

 • מלכות ירושלים מאפשרת לך לרכוש את מוצריה באמצעות האתר, בדרך נוחה ומהירה. האתר מציע למכירה תשמישי קדושה, מוצרי רקמה ,עצי חיים וכלי כסף ,זמירונים וברכונים, מזכרות לאירועים, ספרי תפילה ומוצרי יודאיקה, ציורי שמן והדפסים , אריזות שי ועוד. מומלץ לשוב ולהתעדכן באתר לעיתים קרובות, שכן קטלוג המוצרים גדל ומתרחב מעת לעת.
 • ניתן לראות את תמונות המוצרים ותאור קצר ותמציתי של המוצר המוצע. לפרטים מפורטים של המוצר אפשר לקבל ע"י התקשרות טלפונית למרכז התמיכה של מלכות ירושלים או פניה בדואר אלקטרוני. התמונות המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלק או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל. נפלה טעות כלשהי בתיאור מוצר או שירות כלשהו, לא יחייב הדבר את מלכות ירושלים.
 • לצורך מתן שירותים של הטבעה ו/או רקמה, על הגולש לספק בשדות הייעודים לכך במסגרת הליך הרכישה, טקסטים להטבעה (ובמקומות המתאימים סמלים ו/או ציורים). מובהר ומוסכם על הגולש, כי אך ורק בנתינת אישורו בכתב על הגרפיקה, כפי שתישלח אליו על ידי החברה בדוא"ל, תתבצע ההזמנה. במידה והגולש מאשר את הגרפיקה בטלפון, לא יוכל הגולש לבוא בכל טענה, תלונה או תביעה בעניין זה כנגד החברה ולא יהיה זכאי לשיפוי או פיצוי בגין הטבעה או רקמה שאינה לשביעות רצונו.

מי רשאי להזמין ואופן התשלום:

 • רשאים לבצע קנייה באתר כל אדם בן 18 ומעלה או ישות משפטית אחרת המאוגדת לפי חוקי המדינה בה הוקמה, בעל חשבון Pay-Pal, או שברשותו כרטיס אשראי תקף של החברות הבאות: ויזה כ.א.ל, ויזה אלפא , אמריקן אקספרס בע"מ, ישראכרט בע"מ. בהקשר זה יצוין, כי תנאי מקדמי להזמנת מוצרים באתר, הינו אישור חברת האשראי לביצוע העסקה עליה התחייב הגולש.
 • טרם ביצוע הזמנה של מוצר (להלן: "הפעולה") נדרש תחילה המשתמש להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, מספר כרטיס אשראי, מספר תעודת זהות ופרטים נוספים אם וככל שידרשו. בשלב זה הופך המשתמש למבצע הפעולה (להלן: "מבצע הפעולה"). כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד של מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא נוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה. הרשמתך לאתר מהווה את הסכמתך לפתיחת חשבון לקוח והצטרפות לרשימת הדיוור של האתר.
 • לשם ביצוע עסקה באתר יש לבצע רכישה מצטברת מינימאלית בחמישים שקלים חדשים לפחות. מובן כי החברה שומרת לעצמה את הזכות לאשר במקרים חריגים רכישה מצטברת בסכום נמוך יותר ו/או לשנות את הסכום המינימאלי לרכישה מעת לעת.
 • מיד לאחר ביצוע הפעולה ייבדקו פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה או נדחתה. במידה ואושרה, תירשם ההזמנה במערכת האתר. כמו כן יישלח אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע הפעולה בתוך 48 שעות מסיום הליך המכירה. חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר ביצוע הפעולה. מבצע הפעולה יהיה רשאי לפנות לאתר לשינוי פרטי החיוב, לרבות מספר תשלומים. מלכות ירושלים תבצע את השינוי בהתאם ובכפוף למדיניות הנהוגה באותה עת בחברות האשראי. במידה וחברת האשראי תחייב את מלכות ירושלים בעמלה בגין ביצוע הפעולה, יחוייב מבצע הפעולה בעמלה כאמור. דעו: הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים ע"פ דין.
 • במקרה בו לא אושרה העסקה על ידי Pay-pal או חברות האשראי יקבל הגולש הודעה מתאימה מן החברה, כך שיידרש הגולש להסדרת אישור חברת האשראי לביצוע העסקה. בהעדר הסדרה כאמור בתוך חמישה ימים תהיה החברה זכאית לבטל את ההזמנה.
 • כל הסכומים והמחירים המוצגים בדפי המכירה השונים כוללים מע"מ במידה וחל תשלום מע"מ על העסקה לפי כל דין, אלא אם צויין מפורשות אחרת.
 • השלמת הליך המכירה מותנה באישור בכך שהמוצר המבוקש קיים במלאי החברה בעת השלמת הליך הקניה. במידה והמוצר לא קיים תשלח הודעה ללקוח באמצעות האינטרנט. במקרה כזה יזוכה מבצע הפעולה באופן מיידי בסכום ששולם. החברה לא תהיה אחראית לנזק ישיר או עקיף שייגרם למבצע הפעולה עקב אי קבלת המוצר המבוקש עקב חוסר במלאי.
 • במקרה בו בחר מבצע הפעולה שלא למסור את פרטי כרטיס האשראי באתר, אלא באמצעות הטלפון, יצור עימו נציג ממלכות ירושלים קשר טלפוני לצורך קבלת פרטי האשראי. הפעולה תחשב כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע"י מבצע הפעולה ואישור חברת האשראי לביצוע העסקה ע"י מבצע הפעולה. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד קבלת פרטי האשראי ואישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. יובהר ויודגש כי היה ומבצע הפעולה בחר באפשרות לפיה נציג מלכתו ירושלים יצור עימו קשר טלפוני לצורך קבלת פרטי האשראי, והלקוח לא השיב לפניה הטלפונית ו/או לדואר האלקטרוני של החברה תוך 7 ימים ממועד הפניה, תתבטל ההזמנה מאליה.

זכויות יוצרים

הלוגו, המותג, שם הדומיין, הפטנטים, זכויות היוצרים, מדגמים האתר, גרפיקה, אובייקטים, רעיונות של מוצרים, הממשקים מפרטים, שיטות מספר, סודות מסחר, תוכנות, קוד האתר, התמונות, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של מלכות ירושלים ו/או מי שמטעמו. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר, אלא אם כן ניתנה הסכמה בכתב מטעם מלכות ירושלים.

דיוור ישיר

מלכות ירושלים תהא רשאית לשלוח למשתמש דואר אלקטרוני, לפנות למשתמש בכתב או בע"פ בכל מידע בדבר מבצעים.

גולש אשר נרשם לאתר יש באפשרותו להצהיר כי הוא מעוניין להצטרף לרשימת התפוצה של האתר ולקבל לתיבת הדואר האלקטרוני שלו הודעות דואר שיווקיות (Newsletters). הצהרה זו מהווה הסכמה למשלוח הודעות פרסומת לפי חוק התקשורת התשס"ח–2008. כל גולש רשאי לבחור שלא להצטרף לרשימת התפוצה של האתר וכן להסיר את פרטיו מרשימת התפוצה (הן במקום המיועד לכך באתר והן באמצעות קישור מתאים במסגרת הודעת הפרסומת או בכל דרך אחרת) בכל עת.

מכיוון שאין באפשרות החברה לדעת אם אחרים מלבד הגולש עושים שימוש בכתובת הדואר האלקטרוני הנמסרת על ידי הגולש, מסירת הכתובת והסכמת הגולש מהווה אישור הגולש להסכמת כל המשתמשים בכתובת הדואר האלקטרוני לקבלת הודעות דואר שיווקיות כאמור.

פרטיות ומידע

א. גולש שאינו רשום במערכת:

החברה שומרת מידע סטטיסטי ואגבי, כדוגמת כתובות IP, מילות חיפוש, אתרים מפנים, דפי נחיתה וכיוצא בכך באמצעים סטנדרטיים כדוגמת Google Analytics. אין במידע זה כדי לזהות גולש באופן אישי.

ב. גולש רשום:

פרטי גולש שנרשם במאגר הנתונים של החברה נשמרים, בהתאם למידע שנמסר על ידו, במסגרת הרישום: שם מלא, ח"פ, כתובת דוא"ל, כתובת מגורים ומספרי טלפון. יודגש, כי אין הגולש חייב למסור פרטים כלשהם אודותיו, אלא במידה והוא מעוניין בקבלת השירותים המוצעים באתר לגולשים רשומים. במסגרת כך יובהר ויודגש, כי ההרשמה למערכת האתר מהווה הסכמת הגולש לשמירת המידע אודותיו במאגר המידע של החברה.

בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 רשאי כל גולש רשום לעיין במידע אודותיו, לעדכנו, לשנותו או למוחקו כליל בכל עת שיבחר, במסגרת זמינותו של האתר ומאגרי המידע בו.

ג. שימוש במידע:

החברה שומרת לעצמה את הזכות להשתמש במידע שנאסף על גולשים באתר לצרכיה המסחריים, לרבות שיפור השירותים הניתנים באתר, ניתוחים סטטיסטיים וצרכים אחרים, לשימושה ולשימוש צדדים מסחריים אחרים. החברה מתחייבת שלא למסור לצד שלישי כלשהו מידע העלול לזהות גולש באופן אישי, אלא אם יחפוץ בכך.

החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. עם זאת, במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או הנובעים מכח עליון החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לגולש ו/או למי מטעמו אם מידע זה ייאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

החברה שומרת לעצמה את הזכות למסור את המידע ו/או חלקו לגורמי אכיפה ו/או לגופים שיפוטיים או סמי שיפוטיים, לפי דרישה, ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

שירות לקוחות

בשאלות ובירורים בנוגע למוצרים והשירותים המוצעים באתר, כולל בנוגע לשאלות הנוגעות למפרטים הטכניים של המוצרים, הנכם מוזמנים ליצור קשר עם החברה בכל אחת מן הדרכים הבאות: באמצעות דוא"ל: info@malchutjerusalem.co.il_או באמצעות טלפון:_02-5400011__

שינוי מחירים

מלכות ירושלים שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים ללא כל הודעה מוקדמת. מובהר בזאת כי השינוי לא ייעשה לאחר ביצוע הרכישה.

הגבלת אחריות

כאמור לעיל, האחריות המלאה למוצרים ו/או השירותים הנמכרים באתר מסורה לספק המוצר ו/או השירות ועליו בלבד. הספקים יפעלו לספק את המוצר ו/או השירות בהתאם לתנאים המופיעים בדף המכירה של כל מוצר ומוצר ובכל מקרה תוגבל אחריותם (ולמעלה מהצורך – אחריות החברה) למחיר המוצר ו/או השירות הנמכר

במקרה ויתגלעו מחלוקות בין הצדדים בנוגע לפרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או אכיפתו ו/או כל פעולה או סכסוך הנובעים ממנו, יתבררו אלה במידת הצורך, בבתי המשפט המוסמכים במחוז מרכז בלבד ועפ"י דיני מדינת ישראל.

חיוג מהיר צרו איתי קשר